DEDICADA A TÓDOLOS AMANTES DA NATUREZA

jueves, 1 de julio de 2010

Presentado o recurso contra o parque eólico do Suído


O pasado 17 de Xuño presentamos un recurso de alzada para tentar parar o proxecto de instalación do novo parque eólico na Serra do Suído denominado "Bidueiros fase II", promovido pola empresa EUROVENTO S.L. e permitido pola Xunta de Galicia.

A Xunta dá o visto bo para que unha zona de alto valor ecolóxico candidata para a súa inclusión na Rede Natura 2000, sexa estragada por un novo parque eólico. A serra alberga multitude de especies protexidas a nivel autonómico que figuran no Catálogo Galego de Especies en perigo de Extinción, e que son consideradas de Interese Comunitario segundo a Directiva 92/43/CEE relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, e a DIRECTIVA 2009/147/CE relativa ás aves silvestres. A medida que avanzan indiscriminadamente os parques eólicos, os nosos montes e a nosa fauna van desaparecendo, e parte de nós con eles. O vindeiro paso será presentar unha reclamación perante a UE.

No hay comentarios:

Publicar un comentario