DEDICADA A TÓDOLOS AMANTES DA NATUREZA

domingo, 6 de junio de 2010

Galicia Non é Verde


Unha vez máis, o afán de lucro impulsa a ampliación dos parques eólicos na serra do Suído. O pasado 25 de maio, publicouse no DOG a instalación de novos parques eólicos e ampliación dos xa existentes na nosa Comunidade.

Novamente o interese privado prevalece sobre o interese público. A empresa Eurovento pretende ampliar o parque eólico na serra do Suído (pendente de incluírse na Rede Natura) para rematar de estraga-lo valioso patrimonio que alberga. Resulta sorprendente que este mesmo proxecto que fora presentado con anterioridade (2007) e desbotado pola Xunta por motivos de conservación ambiental, tres anos despois é aprobado. O alto valor natural da serra que hai uns anos era recoñecido e valorado, agora desbótase.

A nova infraestrutura desprazaría un grupo reprodutor tradicional de lobo ibérico ocupando o núcleo do seu territorio. Se a isto lle sumámo-la intención de instalar preto unha canteira, a perda de hábitat e as perturbacións derivadas do tránsito de persoas ocasionarían demasiada presión para uns animais que xa hoxe sobreviven nunhas condicións extraordinariamente difíciles.

Témo-la obriga de protexe-lo noso, a terra da que formamos parte. Calquera axuda para tentar para-lo proxecto é benvida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario