DEDICADA A TÓDOLOS AMANTES DA NATUREZA

domingo, 16 de octubre de 2011

Solicitamos á Xunta prevención antes que batidas ao lobo


Dende a Coordinadora Protectoras Pontevedra enviamos unha petición á Xunta solicitando que impulse unha campaña para a protección do gando, facendo chegar aos propietarios das explotacións cales son os métodos preventivos recomendados para cada tipo de gando e o réxime no que se atope, como única solución duradeira para reducir os danos producidos polo lobo. Actualmente a Xunta xa subvenciona a adquisición de elementos para protexer ao gando, pero a realidade é que moitos gandeiros descoñécenos e consideran os trámites administrativos para acceder a estas axudas demasiado complexos, o que finalmente fai que opten por non pedilas. Por este motivo, é preciso que se fomente a protección do gando, e que toda a información sobre os diferentes métodos preventivos e o xeito de solicita-las axudas, chegue dun xeito claro e directo aos propietarios das explotacións. Pretendemos que se dea un paso máis alá das subvencións por danos e a autorización das batidas, e que se aposte por un modelo de xestión máis eficaz.

Por outro lado reiteramos a Medio Rural que non compartimos a súa decisión de autorizar o pasado mes de Xullo batidas ao lobo en Porto do Son, coa xustificación de eliminar exemplares híbridos, xa que ao coñecerse a súa existencia con anterioridade as medidas de control deberían terse aprobado antes da época de cría, ou ao finalizar esta. Ademais consideramos que estas tarefas de control deberían levarse a cabo sobre exemplares previamente identificados, e por persoal da administración especializado xa que ao delegar esta tarefa nun grupo de cazadores sen ter aos exemplares previamente identificados, a probabilidade de erro é moi alta.Web da Coordinadora http://copropontevedra.weebly.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario